Doelenboom

Beleidsdoel 7.1

Welzijn faciliteren en stimuleren

Verandering: OD 7.1.1 Zorgvragers ondersteunen
Toelichting: In 2016 zijn als gevolg van bezuinigingen hier geen middelen meer voor beschikbaar, daarom is geen output opgenomen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.2

Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.3

Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Verandering: OD 7.3.2 Samenwerking tussen creatieve industrie en andere economische partijen stimuleren.
Toelichting: In 2016 zijn als gevolg van bezuinigingen hier geen middelen meer voor beschikbaar, daarom is geen output opgenomen.

Operationele doelen

Beleidsdoel 7.4

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen