Incidentele en structurele baten, lasten en mutaties reserves

2016

Programma

Eindtotaal

Incidenteel

Structureel

Totaal Exploitatie

-110.255.166

90.653.763

-200.908.928

Baten

-598.744.659

-40.450.195

-558.294.464

1

Openbaar Bestuur

-1.133.969

-31.856

-1.102.113

2

Bereikbaarheid

-98.874.679

-12.436.426

-86.438.253

3

Water

-1.034.368

-26.731

-1.007.637

4

Milieu

-20.460.642

-14.732.044

-5.728.598

5

Ruimte

-26.852.489

-759.230

-26.093.259

6

Groen

-11.244.541

-2.474.844

-8.769.697

7

Cultuur en Welzijn

-89.889

-89.889

8

Financiën

-439.054.082

-9.989.064

-429.065.019

Lasten

488.489.493

131.103.957

357.385.536

1

Openbaar Bestuur

35.525.563

7.586.087

27.939.475

2

Bereikbaarheid

273.719.250

75.779.448

197.939.803

3

Water

13.065.456

4.604.027

8.461.429

4

Milieu

27.426.115

2.546.025

24.880.090

5

Ruimte

42.566.516

10.597.011

31.969.505

6

Groen

71.121.328

20.336.659

50.784.669

7

Cultuur en Welzijn

22.512.365

10.843.187

11.669.178

8

Financiën

2.552.901

-1.188.486

3.741.388

Totaal Reserves

66.074.210

-86.564.156

152.638.366

Baten

-153.621.845

-150.489.168

-3.132.677

1

Openbaar Bestuur

-6.721.569

-6.721.569

0

2

Bereikbaarheid

-56.024.890

-56.024.890

0

3

Water

-161.607

-161.607

0

5

Ruimte

-10.720.963

-10.720.963

0

6

Groen

-19.073.646

-19.073.646

0

8

Financiën

-60.919.170

-57.786.493

-3.132.677

Lasten

219.696.055

63.925.012

155.771.043

2

Bereikbaarheid

136.787.176

14.786.913

122.000.263

3

Water

11.065.403

11.065.403

0

5

Ruimte

8.315.932

8.315.932

0

6

Groen

25.716.161

1.366.378

24.349.783

8

Financiën

37.811.383

28.390.386

9.420.997

Eindtotaal

-44.180.956

4.089.607

-48.270.563

Limitatief overzicht van incidentele baten en lasten

OD

Subproduct omschrijving

Incidentele baten

Incidentele lasten

Totaal

1.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

20.876

124.453

145.329

1.1.1

Burgerparticipatie

0

37.314

37.314

1.1.1

Evenement 5 mei viering

0

12.929

12.929

1.2.1

Veiligheidsbeleid en crisismanagement

-54.388

0

-54.388

1.2.2

afrekeningsversch vroegere dienstjaren

1.656

0

1.656

1.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-57.509

-57.509

1.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-3.052

-3.052

1.3.2

Afrek.verschillen vr.jrn.

0

-3.044

-3.044

1.3.2

Clusterregeling Europese projecten

0

753.428

753.428

1.3.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

-6.721.569

0

-6.721.569

1.3.2

Resv. Europese projecten

0

6.721.569

6.721.569

2.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

83.046

-136.487

-53.442

2.1.1

Resv. EXIN-H projecten Verkeersmanagemen

0

51.770

51.770

2.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

42.760

-672.252

-629.493

2.1.2

Nagekomen kosten afgesloten projecten

-38.579

16.480

-22.099

2.1.2

Projecten v. derden (wegen)

-5.802.818

5.838.229

35.410

2.1.2

Resv. EXIN-H projecten Weginfrastructuur

0

50.000

50.000

2.1.2

Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

-1.191.971

0

-1.191.971

2.1.2

Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur

-500.000

3.387.666

2.887.666

2.1.2

Resv. Westfrisiaweg (N23)

-32.260.000

32.260.000

0

2.1.2

Resv. Zuidas en Zeepoort

0

13.795.000

13.795.000

2.1.2

Revisiewerkzaamheden

0

75.468

75.468

2.1.3

Resv. EXIN-H projecten OV PNH

0

1.867.128

1.867.128

2.1.3

Resv. OV B&U

0

112.285

112.285

2.1.3

Zijtakken Zuid Tangent

-3.952.017

3.879.762

-72.255

2.1.4

Afrek.versch.vrg.jrn

0

71.474

71.474

2.1.4

Projecten v.derden (Brug Muiden)

-2.326

2.273

-53

2.1.4

Resv.  groot onderhoud vaarwegen

0

25.000

25.000

2.1.4

Resv. Gr.onderh.weg/vaarw.(VIK-werken)

0

1.166.971

1.166.971

2.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

121

11.613

11.734

2.2.1

Ov. activiteiten mob.management (BDU)

0

17.000

17.000

2.2.1

Resv. EXIN-H project IBP Hilversum

0

625.232

625.232

2.2.1

Resv. fietsinfrastructuur

4.953.339

-4.052.126

901.213

2.2.1

Resv. Fietsinfrastructuur (opdr.)

0

90.700

90.700

2.2.1

Resv. Infrastructuur

-14.465.559

0

-14.465.559

2.2.1

Resv. Infrastructuur (algemeen)

0

33.558

33.558

2.2.1

Resv. Infrastructuur (Gedragsbeinvloed.)

0

1.387.215

1.387.215

2.2.1

Resv. Infrastructuur (subsidies)

0

12.512.783

12.512.783

2.2.1

Resv. Infrastructuur Beter Benutten B&U

0

532.003

532.003

2.2.1

Subsidies UvR Wayfinding (SRA)

7.267

-7.267

0

2.3.1

Resv. Openb. Vervoer projecten

-39.375

588.444

549.069

2.3.1

Resv. OV subsidies (OD 2.3.1)

0

0

0

2.3.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-91.259

-91.259

2.3.2

Resv. AP2010 Project OV G + V

0

0

0

2.3.2

Resv. EXIN-H OV Projecten

0

-1.360.555

-1.360.555

2.3.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV

0

887.401

887.401

2.3.2

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-13.060.698

0

-13.060.698

2.3.2

Resv. OV projecten

0

2.006.969

2.006.969

2.3.2

Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur

-2.234.505

15.166.038

12.931.533

2.3.2

Subsidies voorzieningen OV

0

427.848

427.848

3.1.2

Resv. AP2010 programma Kustvisie

0

4.701.235

4.701.235

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

0

8.976.872

8.976.872

3.1.2

Resv. TWIN-H programma Kustvisie

0

143.669

143.669

3.1.2

Rijksmiddelen planstudie kustvisie

-2.296

2.296

0

3.2.1

Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten

0

-387.436

-387.436

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

-186.607

2.250.138

2.063.531

3.2.2

Afrek.versch.vrg.jrn

564

-37.345

-36.780

3.2.2

Resv. ILG (Verdrogingsbestrijding)

0

20.000

20.000

4.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-71.000

-71.000

4.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

50.606

-382.218

-331.612

4.1.2

Bestuurlijke strafbeschikking

-285.789

0

-285.789

4.1.2

Uitvoering bodembeheertaken

0

576.800

576.800

4.1.2

Uitvoering bodemsaneringswerken

-14.065.589

-14.065.589

4.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-137.174

-137.174

4.2.1

Duurzame energie projecten (subs)

0

173.182

173.182

4.2.1

Resv. AP2010 DE projecten

0

200.000

200.000

4.2.1

Resv. EXIN-H Progr.kosten proj.Duurz.ene

0

7.500

7.500

4.2.1

Resv. EXIN-H Projecten Duurzame energie

0

834.512

834.512

4.2.1

Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie

0

857.169

857.169

4.2.1

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

487.254

487.254

4.2.1

Rijksbijdrage Leren voor Duurz.Ontwikkel

-431.272

0

-431.272

5.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-58.648

-58.648

5.1.1

Beleidsuitvoering wonen/invest. (N)

-437.350

0

-437.350

5.1.1

Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020

0

937.170

937.170

5.1.1

Resv. stedelijke vernieuwing

687.418

-687.418

0

5.1.1

Stedelijke vernieuwing

0

63.972

63.972

5.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

14.961

-5.047

9.914

5.1.2

Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

0

1.000.000

1.000.000

5.1.2

Resv. Tijdelijk beheer gronden

-1.198.713

899.794

-298.919

5.1.2

Resv. UNA ISV voorbereidingsk.Task Force

0

17.205

17.205

5.1.2

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

200.000

200.000

5.1.2

Ruimtelijke kwaliteit

0

144.479

144.479

5.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-181.027

-181.027

5.2.1

Arbeidsmarkt

0

109.000

109.000

5.2.1

Resv. TWIN-H projecten A&O-beleid

0

-43.550

-43.550

5.2.1

Resv. Werkgelegenh. en economie

0

1.960.000

1.960.000

5.2.1

Resv. Werkgelegenheid en economie

-3.947.254

4.478.871

531.617

5.2.1

Sluis en Haven Informaite Punt (SHIP)

-336.841

0

-336.841

5.2.1

Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP)

0

336.841

336.841

5.2.1

Subsidies Arbeidsmarkt

0

78.350

78.350

5.2.1

Subsidies optimaal vestigingsklimaat

0

407.297

407.297

5.2.1

Vliegveld de Kooy

0

1.100.000

1.100.000

5.2.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-1.602.071

-1.602.071

5.2.2

Resv. AP2010 Projecten HIRB Light

0

-196.439

-196.439

5.2.2

Resv. Duurzame Zeehavens

-3.338.137

3.338.137

0

5.2.2

Resv. herstr.bedrijfsterreinen

0

2.843.755

2.843.755

5.2.2

Resv. Herstructurering bedrijventerrei

-2.843.755

0

-2.843.755

5.2.3

Resv. Ontwikkeling havencomplexen

0

1.837.061

1.837.061

5.2.3

Resv. Programma Water als Econ. Drager

0

1.000.000

1.000.000

5.2.3

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

900.000

900.000

5.2.4

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-48.884

-48.884

5.2.4

Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies

0

80.522

80.522

5.2.4

Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies

-80.522

0

-80.522

5.2.4

Resv. TWIN-H Greenport-Aalsmeer

0

3.572

3.572

6.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-645.958

-645.958

6.1.1

Apparaatskosten CZ/SI 5.4.1

0

97.460

97.460

6.1.1

Projecten v.derden (Natuurbrug Zandpoort

-60.369

60.369

0

6.1.1

Resv. Groen

-15.820.472

0

-15.820.472

6.1.1

Resv. Groen (kasraming B&U)

-68.050

1.842.802

1.774.752

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Beleid)

-1.929.504

3.351.635

1.422.130

6.1.1

Resv. Groen (kasraming Concernzaken)

0

10.173.141

10.173.141

6.1.1

Resv. Groene Uitweg

-3.001.707

366.378

-2.635.329

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U)

-366.378

1.721.869

1.355.491

6.1.1

Resv. Groene Uitweg (kasraming CZ)

0

1.279.838

1.279.838

6.1.1

Resv. TWIN-H Groene projecten

0

1.912.239

1.912.239

6.1.1

Resv. UNA Projecten groen

-30.490

15.490

-15.000

6.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

35.210

35.210

6.2.1

Resv. cofinanciering Waddenzee

-251.467

1.251.467

1.000.000

6.3.1

Afrek.versch.vrg.jrn

-20.052

-56.892

-76.944

6.3.1

Nationale parken (sub)

0

297.989

297.989

7.1.2

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-446.060

-446.060

7.1.2

Resv. EXIN-H Progr. kosten Welz. (Sport)

0

17.350

17.350

7.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn.

0

-53.172

-53.172

7.2.1

Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie

0

75.648

75.648

7.2.1

Resv. ILG Stelling van Amsterdam

0

200.000

200.000

7.2.1

Resv. Monumenten subs

0

9.920.963

9.920.963

7.2.1

Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie

0

641.975

641.975

7.2.1

Resv. Werkgelegenh.en economie

0

400.000

400.000

7.2.2

Resv. Monumenten

0

86.483

86.483

8.1.1

Afrek.versch. vrg.jrn.

-120.889

0

-120.889

8.1.1

Afrek.versch.vrg.jrn

1

-1.075.090

-1.075.089

8.1.1

Resultaat op uitzettingen<1 jaar

-320.979

9.408

-311.571

8.1.1

Resultaat op verkoop aandelen

0

9.219

9.219

8.1.1

Schades aan prov.eigendommen

-46.089

41.631

-4.458

8.1.1

Voorziening Risico's

-9.500.000

0

-9.500.000

8.1.2

Algemene Reserve

-9.582.060

18.521.362

8.939.302

8.1.2

Resv.  ILG

-2.220.000

0

-2.220.000

8.1.2

Resv. Actieprogramma 2010

-10.367.839

1.166.175

-9.201.664

8.1.2

Resv. Bedrijfsvoering

-14.229

0

-14.229

8.1.2

Resv. EXIN-H

-3.055.985

0

-3.055.985

8.1.2

Resv. GO-gelden

-8.690

4.068.000

4.059.310

8.1.2

Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds

-10.007.446

0

-10.007.446

8.1.2

Resv. Organisatieveranderingen

-868.767

0

-868.767

8.1.2

Resv. TWIN-H

-21.628.783

3.717.359

-17.911.424

8.1.2

Resv. UNA

-32.695

30.490

-2.205

8.1.2

Resv.Vervanging ICT-apparatuur

0

887.000

887.000

8.2.1

Afrek.versch.vrg.jrn

0

-122.202

-122.202

8.2.1

Beleidskader Jeugdzorg (N)

-1.107

1.107

0

8.2.1

Resv. TWIN-H projecten Jeugdzorg

0

-52.560

-52.560

Toelichting incidentele baten

Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 is een fout geconstateerd met betrekking tot een deel van de voorziening bodemsanering welke impact heeft op de samenstelling en grootte van het vermogen 2015. In overeenstemming met de voorschriften in het BBV is deze fout gecorrigeerd in het resultaat 2016.
Onder de incidentele baten is een eenmalig voordeel gepresenteerd ter hoogte van €14.065.000 uit hoofde van de “Uitvoering Bodemsaneringswerken”.  Deze incidentele bate vloeit grotendeels voort uit de vrijval van de voorziening bodemsanering. Reden hiervoor is dat de ontvangen uitkering in het provinciefonds voor bodemsanering niet middels de voorziening opgenomen had mogen worden maar via de algemene reserve moet worden verwerkt omdat hiervoor vanuit juridisch oogpunt nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan. Deze correctie betreft een correctie op het verleden voor een bedrag van € 14.525.000. Dit bedrag in combinatie met de mutaties 2016 leidt tot het eenmalige voordeel ter hoogte van € 14.065.000.