Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

0

0

0

0

0

0

0

1

Openbaar Bestuur

35.087

43.360

35.526

414

1.264

1.134

34.392

2

Bereikbaarheid

282.106

330.737

273.719

43.908

100.945

98.875

174.845

3

Water

12.706

14.410

13.065

985

1.073

1.034

12.031

4

Milieu

23.944

31.112

27.426

3.882

6.573

20.461

6.965

5

Ruimte

49.055

52.539

42.567

21.379

26.483

26.852

15.714

6

Groen

106.478

84.993

71.121

12.519

12.818

11.245

59.877

7

Cultuur en Welzijn

23.025

27.333

22.512

0

90

90

22.422

8

Financiën

2.161

4.754

2.553

404.137

425.393

439.054

-436.501

Saldo van baten en lasten

534.563

589.238

488.489

487.224

574.639

598.745

-110.255

Toelichting op tabel baten en lasten per programma

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening.

Mutaties reserves per programma (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp Begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

1

Openbaar Bestuur

0

0

152

8.683

6.722

-6.722

2

Bereikbaarheid

122.336

127.250

136.787

100.269

64.534

56.025

80.762

3

Water

794

11.066

11.065

200

162

10.904

5

Ruimte

7.408

7.408

8.316

9.468

12.388

10.721

-2.405

6

Groen

16.197

24.386

25.716

47.043

28.625

19.074

6.643

8

Financiën

8.357

33.276

37.811

45.498

108.983

60.919

-23.108

Totaal mutaties reserves

155.091

203.386

219.696

202.430

223.413

153.622

66.074

Resultaat

689.654

792.624

708.186

689.654

798.051

752.367

-44.181

Toelichting mutaties reserves per programma

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening.