6.2.10   Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen

Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2016

dienstjaar 2016

Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2016

Totaal- bedrag gewone en buiten- gewone aflossing

Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2016

Laatste aflossings-jaar

Nummer

Oorspronkelijk bedrag

Doel van de geldlening

Door wie de geldlening is aangegaan

% of deel gewaar- borgd provincie

Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten

Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring

Rente- %

Totaal

Gewaar- borgd door provincie

Te waar- borgen in 2016

Totaal

Gewaar- borgd door provincie

2009

*

1.530.000

1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord

100

29-10-1979;080

27-02-1980;048

4,40

425.000

425.000

85.000

340.000

340.000

2020

2010

*

1.531.508

Nieuwbouw en renovatie psych.centrum

idem

100

29-10-1979;080

27-02-1980;048

5,65

425.419

425.419

85.084

340.335

340.335

2020

2011

*

2.467.430

2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

idem

100

18-01-1982;005

17-05-1982;006

4,95

595.586

595.586

85.083

510.503

510.503

2022

2012

*

3.403.352

Idem

idem

100

18-01-1982;005

17-05-1982;006

5,72

907.561

907.561

113.445

794.116

794.116

2023

2013

*

2.382.346

Idem

idem

100

18-01-1982;005

17-05-1982;006

4,45

714.705

714.705

79.412

635.293

635.293

2024

10003

*

10.096.610

2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

Dr. M.J. Prinsenstichting

100

04-12-1978;099

31-01-1979;009

4,27

1.009.661

1.009.661

252.415

757.246

757.246

2019

10004

*

3.333.016

3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

idem

100

19-05-1980;019

21-08-1980;170

2,25

640.964

640.964

128.193

512.771

512.771

2020

24001

*

3.781.532

Uitbreiding Lindendael

Westfriese Zorggroep De Omring

100

19-11-1984;077

10-01-1985;012

4,00

189.077

189.077

189.077

0

0

2016

24002

*

3.403.352

Uitbreidings- en herstructueringswerken

idem

100

19-11-1984;077

10-01-1985;012

4,27

340.335

340.335

170.168

170.167

170.167

2017

27001

*

3.374.310

Bouw verpleeghuis Heemswijk

Viva ! Zorggroep

100

15-06-1981;036

30-09-1981;002

3,91

698.121

698.121

116.356

581.765

581.765

2021

27002

*

3.403.352

Idem

idem

100

15-06-1981;036

30-09-1981;002

3,99

794.116

794.116

113.445

680.671

680.671

2022

Totaal

38.706.808

6.740.545

6.740.545

-

1.417.678

5.322.867

5.322.867

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2016

Naam rechtspersoon

Inhoud garantieverplichting

Looptijd

Provinciaal aandeel in procenten

Provinciaal aandeel in euro's

Het Nationaal  Groenfonds

Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen)

divers                                -

6,20

4.402.254

1)

BNG Bank

financiering van het project Hoogtij van de RON NV

50 (max)

35.000.000

2)

BNG Bank

(her-) financiering van PolanenPark BV

max.

20.000.000

(3

(besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011)

Totaal

59.402.254

1) Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden.
2) Op deze garrantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam N.V. van 33,3%.
3) Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV).