6.2.3 Staat van het verloop van de overlopende passiva (Art. 52a)

Nr.

Naam van de overlopende passiva

Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2016

Toevoeging  ontvangen bijdragen

Rente-toevoeging

Onttrekkingen Bestedingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2016

1

2

3

4

5

6

8

1

Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU)

86.974.431,55

-

-

58.000.021,16

28.974.410,39

2

Rijksbijdrage Openbaar vervoer projecten

21.485.573,95

25.991.726,19

-

47.477.300,14

-

3

Bijdrage Openbaar vervoer projecten (niet BDU)

174.711,10

0,27

-

-

174.711,37

4

Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. reconstr. N201

26.113.350,65

-

-

1.044.419,77

25.068.930,88

5

Bijdragen van Rijk en gemeenten tbv.reconstr. N23

59.539.873,16

-

-

14.943.535,97

44.596.337,19

6

Rijksbijdrage plan kustvisie

225.856,49

-

-

2.295,74

223.560,75

7

Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid

431.271,88

-

-

431.271,88

-

8

Rijksbijdrage duurzaam door

308.808,00

-

-

216.876,34

91.931,66

9

Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid

296,75

-

-

-

296,75

10

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV

4.689,56

-

-

-

4.689,56

11

Rijksbijdrage ILG gelden

63.578.746,36

-

-

8.109.202,84

55.469.543,52

12

Rijksbijdrage BDU Groene Uitweg

36.105.000,00

-

-

-

36.105.000,00

13

Bijdrage Europese Projecten

11.908,10

-

-

11.908,10

-

14

Rijksbijdrage jeugdhulpverlening

8.156.650,38

-

-

8.156.650,38

-

15

Bijdrage Min V&W voor Wilhelminasluis in de Zaan

-

-

-

-

-

16

Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan

8.760.115,36

-

-

2.891.643,60

5.868.471,76

17

Bijdragen Stichting Fonds Bonroute tbv.aanleg zijtakken Zuidtangent

83.064,44

-

-

83.064,44

0,00-

18

Bijdr. Min El&I bijdrage Natura 2000/PAS

-

-

-

-

-

19

Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (ISV)

899.157,60

-

-

437.349,86

461.807,74

20

Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)

3.872.240,69

-

-

2.771.077,70

1.101.162,99

21

Nog te verantwoorden ontvangen bedragen

-

-

-

-

-

22

Te verrekenen met Nazorgfonds

15.477,13-

125.469,07

-

111.892,53

1.900,59-

23

Door te betalen middelen Uitv.progr.Zwakke Schakels

6.960.541,25

-

-

832.341,31

6.128.199,94

24

Bijdrage HOV Velsen

835.000,00

167.000,00

-

1.002.000,00

-

25

Bijdrage HOV het Gooi

937.500,00

-

-

-

937.500,00

26

Bijdr. Div. overheden Laag Holland 2014/2015

822.725,00

-

-

-

822.725,00

27

Bijdr.provincies tbv vaarr. Waddenzee

20.051,85

-

-

20.051,85

-

28

Min. V&J bijdr BSBMil.2013, 2014 en 2015

210.581,40

-

-

210.581,40

-

29

Bijdr.Gem. tbv GGU kennemerland

-

-

-

-

-

30

SRA bijdrage in onderz.kstn Duinp.weg

433.302,88

476.999,96

-

433.302,88

476.999,96

31

Rijksw.bijdrage West.Randweg Alkmaar

1.330.115,39

268.378,08

-

1.330.115,39

268.378,08

32

SRA, ged.vs.subs.Wayfinding

304.941,70

7.267,27

-

-

312.208,97

33

SRA,bijdrage 2015 Fietspark

167.751,90

-

-

10.938,40

156.813,50

34

RWS vooruitontv bijdr regioregie 2014 en 2015

31.881,00

-

-

31.881,00

-

35

RWS vooruitontv bijdr RTT  2014 en 2015

117.083,00

-

-

117.083,00

-

36

SRA, ged.ontv.subsidie tbv.DRIS

-

-

-

-

-

37

Bijdrage div. overheden project MRE-laadpalen

20.954,55

1.204.212,22

-

20.954,550

1.204.212,22

38

Bijdrage diverse waterschappen agrarisch waterbeheer natuur 2016

189.319,82

-

-

189.319,82

-

39

Bijdrage ESCOSC europees project

35.111,38

77.522,83

-

112.634,21

-

40

Vooruitontvangen Gem. Alkmaar  kosten aansl A9-Heiloo

31.263,22

-

-

31.263,22

-

41

Nog te verwachten schadeclaim

78.492,54

-

-

969,71

77.522,83

42

Min.Biza subsidie veilige publieke taak 2015-2016

54.387,76

-

-

54.387,76

-

43

Nog door te betalen middelen derden busdoorsteek Eemnes

300.000,00

-

-

-

300.000,00

44

Nog door te betalen middelen derden HOV A9

-

10.542.118,00

-

-

10.542.118,00

45

Bijdrage N515 Zuiderweg

250.000,00

-

-

-

250.000,00

46

ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018

322.955,00

-

-

107.652,00

215.303,00

47

Rijksw.,bijdr.tbv.Prakt.Proef A'dam

247.934,00

-

-

247.934,00

-

48

OD IJmond,ged.bijdr.in N197-02 Velsertraverse

1.394.724,45

-

-

1.394.724,45

-

49

NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015

11.741,35

-

-

-

11.741,35

50

Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden

69.703,36

-

-

-

69.703,36

51

Vooruitontvangen SHIP

-

740.158,87

-

-

740.158,87

52

Bijdrage Rijk in kosten vervanging VRI's langs de N9

-

148.037,90

-

-

148.037,90

53

Bijdrage diverse overheden in project West As

-

30.000,00

-

-

30.000,00

54

nog af te dragen btw verkoop WRM Stoeerdijk

-

32.418,45

-

-

32.418,45

55

Diversen

-

-

-

-

-

Totaal overlopende passiva

331.888.331,69

39.811.309,11

-

150.836.645,40

220.862.995,40