Provinciale Staten

Provinciale staten tellen 55 leden, verdeeld over 11 fracties. De zetelverdeling is als volgt:
VVD          11
D66          10
PvdA          7
SP          6
PVV          6
CDA          5
Groenlinks       4
Partij voor de Dieren    3
Christen Unie-SGP    1
Ouderenpartij N-H    1
50PLUS          1

Provinciale Staten leden

Voor informatie over de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

Gedeputeerde Staten

Voor informatie over de leden van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kunt zich wenden tot de provinciale website; klik hier.

De directie

Renée Bergkamp   Algemeen directeur/ Provinciesecretaris
Onno Beljaars      Directeur Concernzaken
Herman Schartman   Directeur Beleid
Chris de Vries      Directeur Beheer en Uitvoering