Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

Programma

Begroot

Werkelijk

Verschil*

1. Openbaar bestuur

83.380

-83.380

2. Bereikbaarheid

-690.986

690.986

3. Water

-36.780

36.780

4. Milieu

-539.786

539.786

5. Ruimte

-1.880.715

1.880.715

6. Welzijn

-1.186.925

1.186.925

7. Financiën

-4.000.000

-1.318.179

-2.681.821

Totaal

-4.000.000

-5.569.991

1.569.991

* Een positief verschil is voordelig