6.2.6 Investeringskredieten

Overzicht van het verloop van de investeringskredieten

Omschrijving van de investeringsuitgaven

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Totaal krediet

Te besteden in 2016

Besteed in 2016

Af te voeren krediet

Overschreden krediet

Nog te besteden per 31-12-2016

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

c.bijdragen aan activa in eigendom van derden:

Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren)

diverse

11.257.613

6.404.021,02

5.645.150,18

122.660,92

636.209,92

Bijdragen van derden

8.917.476-

5.575.823,32-

4.939.613,40-

636.209,92-

Bijdragen t.l.v. reserves/BDU

2.340.137-

828.197,70-

705.536,78-

122.660,92-

-

subtotaal

-

-

-

-

-

0,00-

2. MATERIELE VASTE ACTIVA

a. Investeringen met een economisch nut:

Gronden en terreinen

Krediet v. strategische grondaankopen

10-12-2001; 66

27.200.000,00

-

-

idem

25-06-2007;50

32.800.000,00

idem

NJN 2008

35.000.000,00

9.555.136,53

953.301,50

13.954.194,25

idem, verlaging krediet

18-11-2013;64

13.000.000,00-

Strategisch grondbeleid(oud)

begroting 2007

15.000.000,00

Verlaging krediet

Jaarrekening 2016

17.000.000,00-

verkoop van gronden

5.352.359,22-

subtotaal

80.000.000,00

9.555.136,53

4.399.057,72-

-

-

13.954.194,25

Revolving Fund Grondruilingen

23-05-2016;23

3.000.000,00

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

(ingetrokken krediet)

3.000.000,00

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

-

Beheergrondbank Laag Holland

14-2-2011;15

5.000.000,00

3.364.178,02

3.446.392,62

verkoop van grond

82.214,60-

subtotaal

5.000.000,00

3.364.178,02

82.214,60-

-

-

3.446.392,62

b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:

Provinciale wegen en vaarwegen

diverse

1.695.636.152,00

578.087.837,98

131.753.903,22

625.971,09

445.912.702,47

Provinciale wegen en vaarwegen

diverse

1.155.488.732,37-

232.495.870,81-

86.782.682,64-

145.713.188,17-

Ontvangen vergoedingen/verkoop grond

204.738,80-

subtotaal

540.147.419,63

345.591.967,17

44.971.220,58

625.971,09

-

300.199.514,30

Niet te activeren invest.projecten wegen/vaarw.

diverse

10.383.389,00

8.008.068,36

1.649.132,09

6.358.936,27

Bijdragen van derden

1.988.260,00-

964.842,49-

383.287,36-

581.555,13-

Bijdragen t.l.v. reserves

8.395.129,00-

7.043.225,87-

1.265.844,73-

5.777.381,14-

subtotaal

-

-

-

-

Vervangingsinvesteringen wegen (2012)

7-11-2011;79

37.340.000,00

4.935.818,00

2.527.415,00

2.408.403,00

Vervangingsinvesteringen wegen (2013)

19-11-2012;89

14.360.000,00

6.768.314,53

2.650.296,00

4.118.018,53

Vervangingsinvesteringen wegen (2014)

23-09-2013;53

9.900.000,00

6.649.323,00

5.041.725,14

1.607.597,86

Vervangingsinvesteringen wegen (2015)

26-08-2014;75

8.500.000,00

2.517.272,00

1.494.089,00-

4.011.361,00

Vervangingsinvesteringen wegen (2016)

9-11-2015;84

9.291.005,00

9.282.964,00

29.295,00

9.253.669,00

Vervangingsinvesteringen wegen (2017)

14-11-2016;74

5.970.000,00

5.970.000,00

5.970.000,00

idem, rentebijschrijving

bijdragen van derden

subtotaal

85.361.005,00

36.123.691,53

8.754.642,14

-

-

27.369.049,39

Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012),(2013)

7-11-2011;79

27.390.000,00

73.374,00

142.446,00

69.072,00-

19-11-2012;89

Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014)

23-09-2013;53

16.800.000,00

10.865.084,00

1.997.101,00

8.867.983,00

Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015)

26-08-2014;75

34.400.000,00

33.197.307,00

635.588,00

32.561.719,00

Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2016)

9-11-2015;84

30.050.000,00

30.035.831,00

420.434,00

29.615.397,00

Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2017)

14-11-2016;74

16.830.000,00

16.130.000,00

290.700,69

15.839.299,31

idem, rentebijschrijving

Bijdragen van derden

subtotaal

125.470.000,00

90.301.596,00

3.486.269,69

86.815.326,31

Investeringen in steunpunten B&U

1e wijz.2015

5.540.000,00

5.433.789,16

6.600,00

5.427.189,16

5.540.000,00

5.433.789,16

6.600,00

5.427.189,16

Investering informatiecentrum

04-04-2016;3A

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3. FINANCIELE VASTE ACTIVA

a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

Life Science Fonds Amsterdam

16-03-2009;14

2.000.000,00

418.173,81

90.065,45

328.108,36

Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie

1e wijz.2010

85.000.000,00

82.550.000,00

3.324.360,65

79.225.639,35

subtotaal

87.000.000,00

82.968.173,81

3.414.426,10

-

-

79.553.747,71

Totaal

932.518.424,63

577.440.901,62

56.151.886,19

3.748.632,01

0,00

517.765.413,74

VJB = Voorjaarsbericht,  NJN = Najaarsbericht.

Specificatie kredieten PMO wegen

Specificatie kredieten PMO vaarwegen