Overzicht Materiële Vaste Activa * (anticiperende grondaankopen) per 31-12-2016 (tabel 1)

Perceel

Boekwaarde per 31-12-2015

Mutaties in 2016

Rente-bijschrijving

Materiële vaste activa 2016 (anticiperende grondaankopen)

1.    Bloemendalerpolder

€ 4.963.262,00

€                -

2.    Gebied Crailo

€ 25.193.494,23

€ 8.000.000 (1)

€                -

3.    Percelen Jaagweg

€ 13.100.000,00

4.    R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.200.000,00

€ -189.000,00

5.    Perceel Wieringermeer (Terrein Middenmeer)

€ 650.000,00

€                -

6.    Compensatiegronden Wieringermeer

€ 5.227.359,22

€ -5.227.359,00

€                -

7.    Bergweg 30 Bloemendaal

€ 225.807,00

€                -

8.    Perceel Hoofdweg 511 te Hoofddorp

€ 421.418,50

€-41.418,50

€                -

9.  Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 951.964,00

€ 953.301,50

€                -

10. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,20

€                -

Totalen

€ 62.295.817,15

€                -

Overige materiële vaste activa

11. Percelen Wieringen (aangekocht t.b.v. Wieringerrandmeer)

€ 20.737.518,00

€ -4.844.878,04

€                -

12. Percelen PASO

€ 19.029.099,00

€ -903.984,54

€                -

13. Percelen BBL

€ 11.587.130,00

€ -936.654,03

€                -

14. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 1.635.822,00

€ -82.214,60

€                -

Totalen

€ 52.989.569,00

€                -

(1) betreft vrijval van voorziening

*Exclusief ondergrond Houtplein en Archeologisch depot Castricum.

Tabel 2

Perceel

Boekwaarde per 31-12-2016

Verplichtingen uit aan en verkopen per 31-12-2016

Saldo oppervlakte

Laatste taxatiewaarden

Materiële vaste activa 2016 (anticiperende grondaankopen)

1. Bloemendalerpolder

€ 4.963.262,00

€ 0

777146

1-1-2015

2. Gebied Crailo *

€ 33.193.494,23

€ 0

440376

20-03-2017  € 43.936.000

3. Percelen Jaagweg

€ 13.100.000,00

€ 0

1122735

8-1-2016 (€ 13.500.000,-)

4. R.h.b. Anna Paulowna

€ 2.011.000,00

€ 0

165988

28-2-2017 (€ 2.011.000,--)

5. Perceel Wieringermeer (Terrein Middenmeer)

€ 650.000,00

€ 0

145865

14/2/2017 (€ 1.015.000,-)

6.    Compensatiegronden Wieringermeer

€ 0,00

0

7. Bergweg 30, Bloemendaal

€ 225.807,00

€ 0

0

Betreft bloot eigendom, geen taxatie vereist

8. Perceel Hoofdweg 511

€ 380.000,00

€ 0

48000

13/2/2017 (€ 380.000,-)

9. Gronden in Wieringerrandmeer (aangekocht bij kavelruil)

€ 1.905.265,37

€ 0

249275

10. Percelen Kassengebied Rozenburg

€ 9.362.512,00

€ 0

134789

17-2-2017 (€ 13.670.000,-)

Totalen

€ 65.791.340,60

€ 0

3084174

Overige materiële vaste activa

11. Percelen Wieringen (aangekocht t.b.v. Wieringer-randmeer)

€ 15.892.639,96

€ 0

3876909

17-1-2015 (€ 26.137.015,-)

12. Percelen PASO

€ 18.125.114,46

€ 0

3643800

27-1-2015 (€ 22.388.989,-)

13. Percelen BBL

€ 10.650.475,97

€ 0

13114512

26-2-2015 (€ 65.669.400,-)

14. Percelen Beheergrondbank Laagholland

€ 1.553.607,40

€ 0

1504625

27-1-2015 (€ 4.080.264,-)

Totalen

€ 46.221.837,79

€ 0

22139846