In onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten met de daadwerkelijke uitgaven weergegeven.
De verklaring van de verschillen bij a. en b. wordt besproken in de bijlage Staat van het verloop van de voorzieningen (Voorziening groot onderhoud wegen en vaarwegen), evenals in de tabel Instrumenten bij OD 2.1.4.
De kosten in de tabel onder c. en d. zijn uitsluitend (onderhouds)kosten aan panden die bij de provincie in bezit zijn. Hierin zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting (oa servicekosten) niet meegenomen.

Beheer en onderhoud meerjarig gepland

Begroot

Besteed

Verschil

a) Wegen (inclusief groen en fietspaden)

€ 63.398.000

€ 57.659.000

€ 5.739.000

Openbaar vervoerinfrastructuur

€ 1.189.000

€ 112.000

€ 1.077.000

b) Vaarwegen

€25.316.000

€ 19.378.000

€ 5.938.000

c) Planmatig onderhoud gebouwen

€ 668.000

€ 657.000

€ 11.000

d) Correctief onderhoud gebouwen

€ 335.000

€ 400.000

-/- € 65.000

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

€ 90.906.000

€ 78.206.000

€ 12.700.000

Waarvan activa met een maatschappelijk nut:

€ 19.241.000

€ 12.300.000

€ 6.941.000

Bovenstaande budgetten zijn exclusief apparaatskosten